Retourneren info

Retourneren

Bent u ontevreden over uw aankoop dan kunt u uw bestelling binnen 30 dagen na ontvangst van het product retourneren. Op uw persoonlijke Hondenrijk.nl pagina kunt u via ‘Mijn bestellingen’ of via Klantenservice “Retourneren” linkuw aankoop retourneren. Om u het beste van dienst te kunnen zijn ontvangen wij graag van u de reden van de retour. U bent niet verplicht om een reden op tegeven. 

Voorwaarden

Artikelen ontvangen wij binnen 14 dagen, indienredelijkerwijs mogelijk, in de originele en onbeschadigde verpakking. Zodrawijde geretourneerde artikelen hebben ontvangen wordt het te crediteren bedragbinnen maximaal  5 werkdagen overgeschreven. 

 U mag het product vanzelfsprekend voorzichtig uit deverpakking halen en bekijken. Het product mag echter niet in gebruik wordengenomen. Producten waarbij een goede pasvormbelangrijk is, mogen voorzichtiggepast worden. Het is echter niet de bedoeling dat producten uitgeprobeerdworden. Indien wij sterke vermoedens of concrete aanwijzingen hebben dat een product op dusdanige wijze gebruikt is dat wij het product niet meer als nieuw zijnde kunnen verkopen, dan behouden wij ons het recht voor om het aankoopbedrag niet te vergoeden. 

Garantie

Als u een aankoop doet bij Hondenrijk.nl is de wettelijkegarantie van toepassing (volgens artikel 12 van de Algemene Voorwaarden). Dewettelijke garantie houdt in, dat een product moet voldoen aan wat men erredelijkerwijs van mag verwachten.

Retour sturen

Indien u (een gedeelte van) uw bestelling wenst teretourneren, dan willen we u vriendelijk verzoeken ons via  Retourformulier  telaten weten dat u voornemens bent (een gedeelte van) uw bestelling retourtesturen. Indien uw aanvraag is goedgekeurd (d.w.z. de zichttermijn van 30dagen niet is overschreden) dan ontvangt u van ons per e-mail een retour etiketwaarmee u de zending gratis kunt retourneren via een Kiala Afhaalpunt.Het aankoopbedrag zal tezamen met de eventueel betaalde verzendkosten zo spoedigmogelijk, uiterlijk binnen 5 dagen na ontbinding aan u terug wordenovergemaakt.

Fout van ons?

Indien de reden van retour een fout van ons (bijvoorbeeldeen onvolledige of onjuiste levering) betreft dan raden we u aan direct contactop te nemen met onze klantenservice en te vragen om een retour labelvan Kiala. Deze kunnen wij u vervolgens per post of e-mail toezenden.